Rekrutacja zakończona

W związku z ogromnym zainteresowaniem osób z niepełnosprawniścią lub ich opiekunów usługami asystencji osobistej, informujemy, że rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnpośprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 została zakończona. Zarząd Stowarzyszenia „Magiczny Ogród” dziękuje Państwu za zaufanie i chęć współpracy z nami w czasie realizacji tegorocznej edycji Programu AOON.