Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Zamość ponownie przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie skierowane jest przede wszystkim do : dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związkuze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz … [Read more…]