Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – nabór do programu

Nabór do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rada Miasta Zamość w dniu 28 marca 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na … [Read more…]