Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego w Zamościu

Stowarzyszenie „Magiczny Ogród” z siedzibą w Zamościu z końcem 2020 roku zakończyło realizację zadania publicznego pn. „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego”. Program finansowany był ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz budżetu miasta Zamość. Celem  realizacji zadania była poprawa jakości życia opiekunów osób chorych i/lub niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie im  pomocy w postaci bezpłatnych usług  opiekuńczych. Dzięki takiemu wsparciu opiekun osoby … [Read more…]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Zamościu

Pracownicy Stowarzyszenia „Magiczny Ogród” z siedzibą w Zamościu w 2020 roku realizowali usługi asystenckie w ramach Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Finansowany on  był ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługi asystenckie miały na celu przede wszystkim aktywizację społeczną dorosłych  osób z niepełnosprawnością mieszkających w naszym mieście. Wspólne wyjścia w plener,  do instytucji kultury i miejsc kultu religijnego, … [Read more…]

„Opieka wytchnieniowa” w Polsce

 Jest to program, który powstał po to,  aby w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. W Polsce uruchomiony został w 2019 roku. W edycji 2020 rozszerzono dostępność opieki, realizowało ją więcej podmiotów, zwiększony został także limit godzin usług opiekuńczych. Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2020 r. przeznaczono 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. Kto mógł … [Read more…]