Przedłużony termin składania formularzy zgłoszeniowych do Modułu II w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż został przedłużony termin składania formularzy zgłoszeniowych do Modułu II w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 do dnia 31 maja br. Jeśli to możliwe, proszę o zamieszczenie informacji i wydrukowanie ulotek informacyjnych, a także ich dystrybucję np. poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej. W … [Read more…]