Przedłużony termin składania formularzy zgłoszeniowych do Modułu II w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż został przedłużony termin składania formularzy zgłoszeniowych do Modułu II w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 do dnia 31 maja br.

Jeśli to możliwe, proszę o zamieszczenie informacji i wydrukowanie ulotek informacyjnych, a także ich dystrybucję np. poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej.

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego proszę o zamieszczenie flagi i godła Polski, a także logo MRiPS.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naboru do udziału w Programie, można uzyskać  w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 lub dzwoniąc na numer telefonu 451 177 974, 451 177 975, 451 177 976.