Projekty

– które realizujemy/zrealizowaliśmy

2016
Projekt: Aktywni Seniorzy – liderami w swoim otoczeniu, FIO Lubelskie Lokalnie
2019
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, zadanie 1 oraz zadanie 3
2020
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, zadanie 1 oraz Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2020
2021
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, zadanie 1 oraz Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

– w których bierzemy udział

2016

Trampolina [info: pdf, pdf]