Projekty

– które realizujemy/zrealizowaliśmy

2022
Asystent osoby z niepełnosprawnością, MCPR Zamość
Opieka wytchnieniowa, MCPR Zamość

2021
Asystent osoby z niepełnosprawnością, MCPR Zamość
Opieka wytchnieniowa, MCPR Zamość

2020
Asystent osoby z niepełnosprawnością, MCPR Zamość
Opieka wytchnieniowa, MCPR Zamość2019
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, zadanie 1 oraz zadanie 3

2016
Projekt: Aktywni Seniorzy – liderami w swoim otoczeniu, FIO Lubelskie Lokalnie

– w których bierzemy udział

2016

Trampolina [info: pdf, pdf]