Podsumowanie projektu

W ramach mikrodotacji Lubelskie Lokalnie Stowarzyszenie „Magiczny Ogród” otrzymało dofinansowanie na organizację warsztatów w ramach projektu „Aktywni Seniorzy – liderami w swoim otoczeniu”. Projekt realizowano w okresie od 01.05.2016 do 31.08.2016. Celem głównym zajęć było wdrożenie 20 seniorów do bycia liderem w środowisku lokalnym. Osoby, które zgłosiły się do Stowarzyszenia brały udział w  cyklu  12 … [Read more…]