Debata Senior w TVP Info

Od połowy lipca 2020 wznowiono na antenie TVP Info Debatę Senior, poświęconą tematyce senioralnej, bieżącym sprawom osób starszych. Program poświecony jest tematyce społecznej, zdrowotnej, gospodarczej, zagadnieniom związanym z opieką, edukacją itd. Debata Senior jest na antenie TVP Info w każdą niedzielę o godz. 15.00 i trwa do 15.30. To jedyny publicystyczny program telewizyjny w całości dedykowany … [Read more…]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Stowarzyszenie „Magiczny Ogród” z siedzibą w Zamościu jest obecnie realizatorem usług w ramach  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  Usługi asystenta osobistego powinny przyczyniać się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym. Mogą one polegać w szczególności na: … [Read more…]