Nabór do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 – usługi sąsiedzkie i opaski bezpieczeństwa

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 60 lat i więcej.

Program realizowany jest w ramach dwóch modułów w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Więcej informacji, jak i formularze do pobrania dostępne są na stronie MCPR: https://www.mcpr.zamosc.pl/790-nabor-do-programu-korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2024-uslugi-sasiedzkie-i-opaski-bezpieczenstwa

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naboru do udziału w Programie, można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 lub dzwoniąc na numer telefonu 84 677 56 32, 84 677 56 33 (Moduł I) 451 177 975 (Moduł II).