Korpus wsparcia Seniorow 2023

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,  informujemy o  trwającym naborze chętnych do udziału w Programie.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać  w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 lub dzwoniąc na numer telefonu 451 177 972, 451 177 975.

Więcej informacji na temat naboru do Programu można znaleźć pod adresem:

http://www.mcpr.zamosc.pl/

http://zamosc.pl/home