Podziękowania

Zarząd Stowarzyszenia „Magiczny Ogród” dziękuje serdecznie właścicielom spółki WIOL-MED oraz panu Sławomirowi Zwiślakowi i panu Wojciechowi Adamczykowi z Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna za cenne uwagi oraz pomoc w czasie rekrutacji osób z niepełnosprawnościami do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami  i opiekunów stałych osób niepełnosprawnych do programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.