Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami 2023 – NABÓR!

Informujemy, że w bieżącym roku będziemy realizatorem usług asystenckich w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami.

Zainteresowane osoby, które: 

 1. posiadają aktualne  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym oraz
 2. są mieszkańcami Zamościa lub powiatu zamojskiego

mogą złożyć dokumenty aplikacyjne w dniach

 1. 08 – 09.02.2023 roku, w godzinach 15.00-18.00 oraz
 2. 10.02.2023 roku w godzinach 9.00-14.00,

w sali animacyjnej przy ul. W. Łukasińskiego 12 w Zamościu.  

Wyznaczeni  przez Zarząd członkowie Stowarzyszenia  pomogą osobom  zainteresowanym wypełnić stosowne dokumenty oraz udzielą  informacji na temat programu Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnościami. 

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszeniowa,
 2. Oświadczenie o niekorzystaniu z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programów/projektów realizowanych przez inne jednostki lub organizacje,
 3. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
 4. Oświadczenie o wskazaniu osoby do pełnienia funkcji asystenta (*dokument opcjonalny),
 5. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Prosimy osoby zainteresowane o wzięcie ze sobą oryginału orzeczenia (prócz ksera) o stopniu niepełnosprawności oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Dodatkowe informacje:

 1. Program AOON
 2. Regulamin rekrutacji