Lista zatwierdzonych ofert na 2023

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie znalazło się wraz ze złożonymi projektami na listach zatwierdzonych ofert w ramach Programów „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” oraz „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” edycje 2023

Link: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1438,listy-zatwierdzonych-ofert-wraz-z-lokalizacja-organizacji-w-ramach-programow-aoozn-i-ow-edycje-2023