Podziękowania dla Zespołu

Składam wyrazy szacunku i ogromnej wdzięczności osobom, które współpracowały w 2022 roku ze Stowarzyszeniem Magiczny Ogród jako asystenci i opiekunowie. Dziękuję Państwu za profesjonalizm, empatię, lojalność i koleżeństwo. Dziękuję za to, że wnieśliście w trudną codzienność osób chorych i niepełnosprawnych radość i nadzieję. Niejednokrotnie, dzięki Państwu w życiu tych osób działy się małe i wielkie „cuda” – działa się magia. Tak często bywa w Magicznym Ogrodzie.

Dorota Margol – Prezes Zarządu