Opieka wytchnieniowa w 2022 roku

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (MCPR) prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki … [Read more…]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w 2022 roku

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.Miasto Zamość zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Miejskie Centrum Pomocy … [Read more…]

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Zamość ponownie przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie skierowane jest przede wszystkim do : dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związkuze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz … [Read more…]

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego w Zamościu

Stowarzyszenie „Magiczny Ogród” z siedzibą w Zamościu z końcem 2020 roku zakończyło realizację zadania publicznego pn. „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego”. Program finansowany był ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz budżetu miasta Zamość. Celem  realizacji zadania była poprawa jakości życia opiekunów osób chorych i/lub niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie im  pomocy w postaci bezpłatnych usług  opiekuńczych. Dzięki takiemu wsparciu opiekun osoby … [Read more…]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Zamościu

Pracownicy Stowarzyszenia „Magiczny Ogród” z siedzibą w Zamościu w 2020 roku realizowali usługi asystenckie w ramach Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Finansowany on  był ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługi asystenckie miały na celu przede wszystkim aktywizację społeczną dorosłych  osób z niepełnosprawnością mieszkających w naszym mieście. Wspólne wyjścia w plener,  do instytucji kultury i miejsc kultu religijnego, … [Read more…]

„Opieka wytchnieniowa” w Polsce

 Jest to program, który powstał po to,  aby w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. W Polsce uruchomiony został w 2019 roku. W edycji 2020 rozszerzono dostępność opieki, realizowało ją więcej podmiotów, zwiększony został także limit godzin usług opiekuńczych. Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2020 r. przeznaczono 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. Kto mógł … [Read more…]